Swe3000.jpg for web LARGESydSvenska IF-båtklubben, förkortat SSIF, är en regional förening inom Svenska IF-båtförbundet.SSIF verkar för att tillvarata och utveckla intresset för segling med IF-båt i södra Sverige. Aktivt arbete bedrivs i form av främjande av kappseglingar och anordande av möten och andra sammankomster. Närheten till Danmark gör att vi har ett nära samarbete med danska IF-båtseglare och möjligheter till deltagande i respektive lands regattor.