DSC 0457 400x266

Om man får välja, kappseglar man helst IF-båten i egen klass, i entyp. Det innebär att bara IF-båtar tävlar mot varandra. För entypssegling på mästerskapsnivå gäller att båten ska vara inmätt och ha ett giltigt mätbrev, vilket styrker att båten uppfyller alla krav i klassreglerna.

I Sydsverige finns i allmänhet inte tillräckligt många IF-båtar för kappsegling i egen klass. Man kan då välja att kappsegla i respit mot andra båttyper. I Sverige seglar man i allmänhet enligt respitregeln SRS, men i Syd- och Västsverige kan även tävlingar enligt DH förekomma.  För respitsegling under SRS krävs inget mätbrev, men båtes ska ändå uppfylla samtliga krav i klassreglerna. För respitsegling under DH krävs mätbrev.

Eftersom IF-båten är relativt lättseglad och är en bra allroundbåt, hävdar den sig bra mot andra båttyper i respitseglingarna. Båten är dessutom väldokumenterad efter 50 års segling, vilket gör att nybörjaren i klassen snabbt kan komma igång.

Kontakta din klubb om du vill delta i klubbens veckokappseglingar.